Výzkum a vývoj

Společnost ENZYMIX s.r.o. vyvíjí společně ve spolupráci s Karlovou univerzitou kompozity na bázi VERMAKTIVU Stimul, které mohou být dle konkrétních požadavků modifikovány dalšími aditivy např ve smyslu fungicidní, insekticidní či výživové modifikace k dosažení místně požadovaného účinku. Například modifikace Vermaktiv Fungikill představuje velmi účinný fungicidní preparát, kdy účinek fungicidní složky je dramaticky potencován kompozitem Vermaktiv. Toto bylo prokázáno v in vitro studii a aplikací in vivo na lesní porost napadený houbou Chalara sp. (Chalara fraxinea) a Kloubnatou (Gemmamyces piceae). V synergickém působení fungicidu a kompozitu Vermaktiv dochází k potlačení škůdce a zároveň je metabolismus rostlin aktivován k tvorbě nové biomasy, která již nevykazuje známky napadení či poškození.

 Obdobně působí na všechny vzdušné a fytopatogenní houby.

Významným faktem v tomto smyslu je i to, že množství aplikovaného fungicidu je dramaticky nižší než při klasickém postřiku. Lze použít jemnější, environmentálně příznivější fungicid a celkové zatížení ekosystému xenochemikáliemi je výrazně nižší.

 

No comments yet.

Napsat komentář