Vodní plochy

 

V rybářsky obhospodařovaných vodách zvýší přidané bakterie obsažené v přípravku FISHBACKING primární i sekundární produkci. Je to dáno vyšším využitím látkového znečištění obsaženého ve vodě.

Na substrátu vyroste populace baktérií, která se stane zdrojem potravy prachového planktonu a usnadní tak nástup rozvoje hrubého zooplanktonu, který predací ovlivňuje množství fytoplanktonu ve vodě.

Přípravek příznivě působí na snižování toxicity čpavku, dusitanu a dusičnanu. Kdy v závislosti na množství rozpuštěného kyslíku ve vodě podporuje denitrifikační a nitrifikační procesy. Při použití vybraných saprofytických baktérií v přípravku FISHBACKING je všeobecně pozorována vyšší ochota k výtěru ryb, vyšší kvalita vodních živočichů a i při nižších dávkách krmení v intenzívních chovech lepší hospodářské výsledky.

Biotechnologie FISHBACKING se postupně prosazuje jako součást bio manipulace v chovných rybnících.

 

Přejít na produkt FISHBACKING

 

To product FISHBACKING